The European funded project, the Internet of Bees (IoBee), is applying new technologies including beehive monitoring and satellite mapping to help improve the health of bees. IoBee is developing workshops and planning field tests around Europe, and it is soon reaching Romania, the country with the greatest honey production within the EU. IoBee will mark its arrival with its participation to the most important event on beekeeping in Europe, the Beecome European Beekeeping Congress, taking place in Blaj.

IoBee will be sharing experiences and gathering feedback from Romanian and European beekeepers during Beecome. On Friday, March 22, Dr Huw Evans from UK based company, Arnia, will be a speaker in the Congress. He will present the latest developments of IoBee and reveal its potential for beekeepers, beekeeping associations, government and researchers. Dr Evans is an expert in beehive monitoring and a passionate bee researcher.

IoBee aims to deliver unique applications of new technologies to help improve the health of bees in Europe. By applying developments of the Internet of Things (IoT), beekeepers will be able to monitor their hives with useful and timely information in an unprecedented manner. Besides, by implementing new technological developments in sensing technology, IoBee is providing comprehensive monitoring which includes parameters both internal and external of the hive.

Besides providing the necessary tools to better understand what is happening directly in the field, IoBee is developing the integration of satellite mapping to beehive monitoring. New processes in cloud-based services integrate and present all gathered data in an intuitive user interface which allows access to practical information. The system alerts beekeepers about any threat to their hives and is currently developing ways to analyse satellite-gathered information such as phenology and blooming periods in the beekeeper’s territory.

IoBee is seeking to be an essential tool to help beekeepers get closer to their colonies, giving them the tools required to better listen to what their bees have to say and the necessary information to help them strive.

The project is also working towards the possibility of establishing the first European Network for the Comprehensive Health Management of Hives. Such a network would integrate data from different sources and projects, thus rendering it more than a valuable tool for researchers and decision-makers.

As IoBee continues its tour around Europe, reaching Romania is an important milestone, considering the high value that beekeeping has in Romania, both economically and culturally. The project now advances its developments in seeking an improvement in the health of bees all around Europe, as well as gathering as much information as possible from all the insights that bees can provide us about themselves and their surrounding environment.

-ENDS-

Contact: Andrés SALAZAR, BeeLife European Beekeeping Coordination: comms@bee-life.eu

NOTE TO EDITORS:

IoBee is an EU-funded project that aims to disrupt the beekeeping market by providing practical, timely and easy-to-use monitoring systems. The project focuses on the commercialisation of a new monitoring application, applying technological developments of the Internet of Things (IoT), capable of automatically evaluating the health of the colonies and their threats, becoming the technical framework for an Open Interoperable Surveillance Network for the Health of the Bees.

IoBee aims to create a valuable resource for all stakeholders in the beekeeping sector. It will be able to do this because it functions as a diverse, international and inter-disciplinary consortium. Partners range from technological and technical consultants such as IRIDEON (Spain) and AVIA-GIS (Belgium), monitoring systems manufacturers and developers as ARNIA (UK), educational institutions as TEIC (Crete), to researchers and NGOs. The project also depends on the participation of BeeLife European Beekeeping Coordination, through which beekeepers can show their support for the IoBee project, in the hope of confronting the ongoing bee crisis.

 

—- RO —-

Comunicat de presă

Proiect cu finanțare europeană pentru îmbunătățirea stării de sănătate a albinelor pe calea tehnologiei ajunge în România

Proiectul cu finanțare europeană Internetul Albinelor (Internet of Bees-IoBee) aplică noi tehnologii care includ monitorizarea stupilor și cartarea satelitară pentru îmbunătățirea sănătății albinelor. IoBee organizează workshop-uri și intenționează să facă teste de câmp în mai multe locuri din Europa, ajungând în curând și în România, țara cu cea mai mare producție de miere din Europa. IoBee își va face cunoscută apariția prin participarea la cel mai important eveniment al apiculturii europene, Congresul European al Apiculturii Beecome, ce va avea loc în Blaj.

IoBee va fi prezent la Beecome, împărtășind experiența câștigată până acum și luând la cunoștință reacțiile apicultorilor români și europeni. Pe 22 martie, Dr. Huw Evans de  la firma britanică Arnia va fi lector în cadrul congresului. El va prezenta ultimele evoluții ale IoBee și va dezvălui potențialul pe care îl oferă apicultorilor, asociațiilor apicole, autorităților și cercetătorilor pasionați de apicultură.

IoBee își propune să furnizeze aplicațiile sale unice, bazate pe tehnologii inovative, pentru a ajuta la îmbunătățirea sănătății albinelor din Europa. Prin folosirea dezvoltărilor din domeniul Internetul Lucrurilor (Internet of Things-IoT), apicultorii își vor putea monitoriza stupii, având acces la informație utilă, livrată în timp util, într-o manieră fără precedent. În plus, prin implementarea noilor dezvoltări tehnologice din domeniul senzorilor, IoBee va realiza o monitorizare completă prin urmărirea atât a parametrilor interni cât și a celor externi stupului.

În afară de a furniza instrumentele necesare pentru o mai bună înțelegere a ce se întâmplă direct în câmp, IoBee dezvoltă un program de integrare a cartării satelitare în procesul de monitorizare a stupilor. Noul proces este bazat pe servicii IT integrate de tip cloud și prezintă toate informațiile colectate printr-o interfață intuitivă pentru utilizator, care permite accesul la informație practică. Sistemul alertează apicultorul despre orice amenințare la adresa stupilor săi iar la data actuală se dezvoltă metode de analiză a informației culese prin satelit cum ar fi cele de natură fenologică ca previziunea și urmărirea perioadelor de înflorire din teritoriul apropiat stupinei.

IoBee își propune să devină un instrument esențial în sprijinirea apicultorului pentru a se apropia de coloniile sale de albine, oferindu-i mijloacele de a înțelege mai bine „ce au de spus” albinele și a avea acces la informația necesară ca ele să prospere.

De asemenea, proiectul își propune să acționeze în direcția înființării primei rețele europene de management complet al stupilor. O asemenea rețea ar integra informație provenită din diverse surse și din alte proiecte, conferindu-i astfel o mare valoare pentru cercetători și persoanele aflate în funcții de decizie.

Deoarece IoBee își continuă turul de prezentare prin Europa, sosirea sa în România reprezintă un reper important, luând în considerare valoarea înaltă a apiculturii românești, atât din punct de vedere economic cât și cultural. Chiar în aceste momente, proiectul avansează pe calea căutării modalității de îmbunătățire a stării de sănătate a albinelor din întreagă Europa, precum și colectarea a cât mai multă informație pe care albinele o pot oferi despre ele însele și despre mediul înconjurător.

Contact: Andrés SALAZAR, BeeLife European Beekeeping Coordination: comms@bee-life.eu

NOTĂ CĂTRE UTILIZATORI:

IoBee este un proiect cu finanțare europeană, care are țelul de a îmbunătăți piața apicolă prin punerea la dispoziție de sisteme de monitorizare practice, ușor de folosit în timp util. Proiectul se concentrează pe comercializarea noii aplicații de monitorizare, folosind dezvoltările specifice Internetului Lucrurilor (IoT), capabilă să realizeze evaluarea automată a sănătății coloniilor de albine și să detecteze amenințările acestora, devenind cadrul tehnic pentru o Rețea Deschisă Interoperabilă de Supraveghere a Sănătății Albinelor.

Scopul IoBee este să creeze o resursă valoroasă pentru toți participanții din sectorul apicol. Ceea ce se va realiza prin funcționarea sa ca un consorțiu cu caracter divers, internațional și inter-disciplinar. Categoriile de parteneri în proiect variază de la consultanți din domeniul tehnologic și tehnic precum IRIDEON (Spania) si AVIA-GIS (Belgia), dezvoltatori și producători de sisteme de monitorizare ca ARNIA (Marea Britanie) și instituții educaționale ca TEIC (Creta) până la cercetători și ONG-uri. Proiectul depinde, de asemenea, de participarea BeeLife European Beekeeping Coordination, prin care apicultorii își pot manifesta sprijinul pentru proiectul IoBee, în speranța de a face față crizei actuale a albinelor.